Aldrig har vi haft så många att tacka för så mycket!

När jag började på Arbetets museum för 14 år sedan var jag ensam om att jobba med arbetslivsmuseer och vi hade ingen aning om hur många arbetslivsmuseer det fanns i Sverige.
Idag vet vi att det är exakt 1 459 museer (2014-12-16 kl. 18.39)
Alla museerna finns i vår databas och nu äntligen kommer vi att på ett snyggt sätt kunna webb publicera databasen. Titta in på www.arbetslivsmuseer.se och njut! Kartan över alla arbetslivsmuseer i Sverige är helt magisk.

 

Sommaren 2013 fick Arbetets museum besked om att vi beviljats medel för vår satsning på att bygga upp ett kunskapscentrum för arbetslivsmuseer. Genom denna satsning har vi kunnat anställa Kjell och Richard. Aldrig tidigare har vi kunnat erbjuda så mycket kunskap och kursverksamhet till arbetslivsmuseerna. Databasen har blivit mer och mer viktig och idag exporterar vi uppgifter ur den till Riksantikvarieämbetet, Myndigheten för Kulturanalys och Wikipedia.

 

ArbetSam bildades 1998. Sexton år senare är ArbetSam Sveriges största museiförening med mer än 500 medlemsmuseer. Utan Lovisa och Annette på kansliet skulle ArbetSam inte kunna ge någon service till medlemsmuseerna och föreningen skulle knappast nå 500 medlemmar.

 

Arbetets museum och ArbetSam samarbetar i de flesta frågor. Det gemensamma målet är att nå så många arbetslivsmuseer som möjligt. Vi vill synliggöra, stötta och hjälpa.
Aldrig tidigare har vi varit så många som arbetar med arbetslivsmuseernas bästa som mål!

 

God jul oh Gott nytt år!

 

 
Från vänster:

Richard Andersson, databasansvarig, Arbetets museum
Ansvarar för att vår databas över arbetslivsmuseerna är uppdaterad och korrekt

 

Lovisa A. Grentzelius, samordnare, ArbetSam
Sköter ArbetSams medlemskontakter och samordning

 

Torsten Nilsson, 1:e intendent, Arbetets museum
Jobbar med samordning av våra gemensamma resurser

 

Kjell Nordeman, arbetslivsintendent, Arbetets museum
Ansvarig för Kunskapscentrum; kurser, utbildningar och rådgivning

 

Annette Backner, ekonomikanslist, ArbetSam
Sköter ArbetSams bokföring, ekonomi, uppföljning

 


RSS 2.0