Eskilstuna – ett teknikhistoriskt centrum

På stadsmuseet i Eskilstuna finns en fantastisk samling av stationära ångmaskiner. Fram till för några år sedan har man vissa helger kunnat se maskinerna i drift. Värme, fukt, varma dofter och ett vackert pysande gjorde ånghallen levande. Sedan kom ett pannhaveri som satte stopp för fortsatt körning. Där kunde historien tagit slut men modiga, härliga Eskilstuna museum har nu tagit beslut om att pannan skall renoveras. Om allt går enligt planerna är pannan åter under tryck 2011. Arbetet med pannrenoveringen kommer att ledas av Kjell Nordeman, ordförande i Sveriges Ångbåtsförening.


På andra sidan ån ligger Munktellmuseet
Där Johan Theofron Munktell en gång startade sin verkstad ligger idag ett museum som berättar om den industriella utvecklingen. Maskiner och motorer bjuder på en tidsresa och en berättelse om teknikutveckling. På hedersplats vid entrén står Sveriges första traktor, en Munktell 30-40 som väger 8,3 ton. Men här finns inte bara hårdvaran. Kring museet finns en stor grupp volvoveteraner och andra intresserade som varje vecka donerar otaliga timmar i museets verksamhet. Man renoverar, visar upp, arkiverar och berättar människornas och maskinernas historia. Men inte bara det man arbetar också med friskvård!

”Här är man delaktig i ett socialt nätverk tillsammans med kollegor och vänner med samma intresse. Att ett sådant engagemang bidrar till fortsatt god hälsa, såväl fysisk som psykisk, är ställt bortom allt tvivel”.

Genom åren har ett stort antal maskiner, motorer och traktorer renoverats i den egna verkstaden. På så sätt har man byggt upp ett stort teknikhistoriskt kunnande.

Mitt mellan Ånghallen och Munktellmuseet finns s/s Gerda
Fartyget byggdes 1865 på Lindholmens Varv i Göteborg. Efter 67 sju års tjänst lades hon upp på land där hon blev liggande. 1978 köptes GERDA av Eskilstuna museer men först 1993 kunde renoveringsarbetet starta som ett s k ALU-projekt. Tillsammans med Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingen satsades 400 000 kr. Pengarna räckte inte ända fram men med hjälp av bidrag från lokala företag kunde man slutligen ro projektet i hamn. GERDA är fortfarande helnitad över och under vattenlinjen efter renoveringen, vilket är ovanligt eftersom man vanligtvis brukar svetsa allt under vattenlinjen. Även kring Gerda finns ett stort ideellt engagemang och en stor kunskap.


Ett teknikhistoriskt centrum
Ideell verksamhet innebär vanligtvis att man fokuserar på den egna verksamheten, det där man tycker är så viktigt och det där man vill hjälpa till att bevara. Engagemanget innebär ofta mycket jobb och mycket jobb innebär att man inte hinner se sig omkring. 

Tänk om vi kunde få Ånghallen, Munktellmuseet och Gerda att samarbete på ett utåtriktat sätt. Här finns så mycket teknikhistoriskt kunnande och yrkesskicklighet som ni skulle kunna förmedla till andra. Kurser i eldning, maskinvård, köra ångmaskin, köra råoljemotor, renovera maskiner, lagerskötsel, svarvning, nitning, maskindokumentation, maskiners löpande drift och underhåll & människors friskvård. Allt detta och mer skulle ni kunna bjuda på!Samlad kunskap på MunktellmuseetSnart börjar renoveringsjobbet i ånghallen på Eskilstuna Stadsmuseums/s Gerda


RSS 2.0