Museivärldens städpatrull

Vad händer när museer inte klarar sitt uppdrag längre. Att de som arbetat med museet blir besvikna det är förståeligt men vad händer med museets samlingar, försvinner de också? Ett av de senaste museerna som gått under är Dalälvarnas flottningsmuseum i Gysinge. Museet drevs som en stiftelse med Nordiska museet, Länsmuseet Gävleborg och Sandvikens kommun som stiftelsebildare. Huvudparten av denna mycket unika samling av föremål från flottningen i Dalälvarna ägdes av Nordiska museet. Där fanns bland annat den mycket väl bevarade ångvarpbåten Laxen som på något mystiskt sätt lyckats undvika att bli K-märk av Statens Maritima Museer. Ett flertal inte lika kompletta ångvarpbåtar är redan K-märkta. Stiftelsebildarna lyckades inte komma överens om hur museet skulle drivas vidare och därför togs beslutet att lägga ned museet. Nordiska museet behövde då hitta en annan förvaltare av sin museisamling som man aktivt byggt upp men sedan inte lagt många kronor på att förvalta.

 

Räddarna i nöden blev Siljansfors skogsmuseum väster om Mora. Skogsbruksmuseet erbjöd sig att ta över samlingarna, alla flottningsbåtar och ångvarpbåten Laxen. Flytten till Siljan kommer att ske denna sommar. Laxen kommer att finns vid kaj i Mora och hela samlingen och utställningen från Gysinge kommer att visas i den museibyggnad som man nu håller på att uppföra. För museibygget har man samlat in omkring två miljoner kronor och från Gysinge fick man inte bara en hel museisamling utan även 200 000 kronor som fanns i stiftelsen!

 

Detta är inte första gången Siljansfors tar hand om döende museer. När Skogsmuseet Silvanum, Gävle, i början av 2000-talet inte längre klarade av de höga hyreskostnaderna var det Siljansfors skogsmuseum som tog hand om samlingarna och städade upp. En av Hasse Alfredssons drömmar med Skansen var att bygga upp ett ångdrivet sågverk. Man köpte därför in ett sågverk med cirkelsåg och en Munktell lokomobil. Anläggningen lades i förråd i väntan på att bygget skulle starta. Sedan kom en ny ledning och nya prioriterade projekt. Tankarna på en ångdriven ångsåg lades på hyllan. Återigen blev det Siljansfors skogsmuseum som tog hand om samlingarna och städade upp.

 

Museer kommer och går men stora delar av samlingarna består. Detta kan bara ske när det finns människor som vågar se möjligheter och inte räds att ge sig på det som vid en första anblick kan te sig omöjligt.

Tack Siljansfors skogsmuseum!


Här kommer det nya museet att stå


Skansens gamla lokomobil


s/s Laxen som idag står på slipen i Gysinge skall snart flyttas till Siljan.


RSS 2.0