Almedalen 6 juli

Alla finns på plats i Almedalen. Järnvägsfolket i form av Museibanornas Riksorganisation och Järnvägshistoriska Riksförbundet finns på en pir vid sockersilon. I vattnet bredvid ligger Stockholmsbriggen som representerar sjöfarten. Fartyget är visserligen bara några år gammalt men hon byggdes efter gamla ritningar och sättet att segla en brigg har inte ändrats särskilt mycket under de 100 senaste åren. På andra sidan hamnbassängen finns bilismen i form av Motorhistoriska Riksförbundet. Alla dessa organisationer arbetar med att levandegöra kommunikationshistoria. För att klara jobbet måste man inte bara vara bra på museifrågor och teknikhistoria. Minst lika viktigt är att bevaka beslut som tas i Europa, beslut som sedan tolkas av svenska myndigheter.

 

Ett exempel

Järnvägsbolagen skall ha fri konkurrens över gränserna i Europa. Svenska bolag skall kunna köra i andra länder och andra järnvägsbolag skall kunna trafikera svenska spår. Därför måste man bland annat skapa ett europeiskt register över alla järnvägsfordon. Den myndighet som registrerar svenska järnvägsfordon är Transportstyrelsen. Vagnen som syns på bild nedan skall därför in i registret till en kostnad av 130 kr/år.

 

För att motverka sådana stolligheter måste vi samarbeta!


Åke Paulsson, Björn Permebom och Anders Svensson utanför järnvägsvagnen i Almedalen.


Almedalen 4 juli

På seminariet Kulturpolitikens utmaningar pratade forskare och politiker om den nya tekniken. Med detta menar de den digitala tekniken. Museernas samlingar skall digitaliseras och genom den digitala tekniken skall fantastiska kulturskatter göras tillgängliga. Nina Wormbs, fil. Dr i teknikhistoria betonade dataspelandet som en viktig kulturyttring och nämnde spel som World of Worcraft och hon har alldeles rätt. Genom dataspelsvärlden kommer spelarna i kontakt med många gamla tekniker. I varje fantasyspel finns till exempel en smedja som drivs med ett vattenhjul. Där tillverkas svärd med olika egenskaper som sedan används för att klara banan och slutbossen. Tack vare dataspelsvärlden börjar spelaren fundera på hur smedjor och vattenhjul fungerar i verkligheten. Den nya tekniken gör att man blir intresserad av den gamla tekniken och den gamla tekniken måste arbetslivsmuseerna behärska för att kunna förmedla kulturarvet. Därför är det extra kul att i september bjuda in till tre workshops om Lager och smörjolja. Vår monter i Almedalen, en järnvägsvagn, vore inte lätt att flytta om inta hjulen var lagrade. För oss i arbetslivsmuseerna är den gamla tekniken en större utmaning än den nya!Hjullager på godsfinkan i Almedalen. Foto: Torsten Nilsson. 


RSS 2.0